• Mariagerfjord Vognmandsforretning
  Velkommen til
  Mariagerfjord Vognmandsforretning
 • Grus levering i sommerhusområde
  Lidt med plads?
  Vi strækker os gerne ekstra for vores kunder
 • MFV 2020
  Brug for hjælp?
  Vi er blot et opkald væk

Persondata 

 

Fortegnelse over behandling af personoplysninger om kunder hos Mariagerfjord Vognmandsforretning Aps 

 Dato: 20-2-20 

 

Data ansvarlig: 

Mariagerfjord Vognmandsforretning Aps 

CVR: 39223732 

Adresse: Skørpingvej 31, Siem – 9575 Terndrup 

Telefon nummer: +45 4082 7395 

Mail: Mail@m-v.dk 

Hjemmeside: www.mariagerfjord-vognmnadsforretning.dk 

 

Formål med behandlingen 

Håndtering af kunde- og leverandøroplysninger i forbindelse med indgåelse og gennemførelse af indgåede aftaler og efterfølgende fakturering og samt behandling af fakturaer og kreditnotaer. 

 

Kategorier af registrerede og kategorier af oplysninger 

Kategorier af oplysninger, som behandles om de registrerede personer: 

 • –    Navn og efternavn 
 • –    Adresse 
 • –    Telefonnummer 
 • Evt. stilling og virksomhed 
 • Kategori af købte varer/ydelser 
 • Fakturerede beløb 
 • Krediteret beløb 
 • Rabatordninger 
 • Rykkerbreve 
 • Rykkergebyrer og morarenter 
 • Inkassobehandling af tilgodehavende 

 

Kategorier af modtagere af personoplysningerne 

Kategorier af modtagere, som oplysningerne er eller vil blive videregivet til, herunder modtagere i tredjelande og internationale organisationer: 

 • E-conomic 
 • Outlook mail 
 • SKAT 
 • Bogholderi 

Samt I tilfælde af vi benytter underentreprenører for at udføre opgaven for dig, vil personoplysninger blive videregivet til disse med henblik på at aftalen med dig kan realiseres. 

 

Overførsler til tredjelande og/eller internationale organisationer 

Nej [X] 
JA [ ] 

 

Sletning 

Personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler, herunder i henhold til bogføringsloven, blive opbevaret hos Mariagerfjord Vognmandsforretning Aps i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører. Personoplysningerne, slettes, når personoplysningerne ikke længere er relevante, og Mariagerfjord Vognmandsforretning Aps forpligtelses til at opbevare personoplysningerne er ophørt. 

 

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger 

Behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med interne retningslinjer, der blandt andet fastsætter rammerne for autorisation- og adgangsstyring og logning.